Úvod Obchodní podmínky
Obsah košíku
Položek: 0
Cena: 0 Kč

 


 Ubytování v Táboře

motelvega s


 

 

Obchodní podmínky

 

Na těchto webových stránkách je provozován elektronický obchod italianespresso.cz nabízející k prodeji kávu, kávovary, horkou čokoládu, doplňky pro přípravu kávy, péči o kávovary, její propagaci a ovocné destiláty.  Nakupovat zde mohou pouze osoby starší 18-ti let, které vyplní veškeré údaje v objednávce. Objednáváte-li jako firma, je nutno navíc uvést název společnosti, IČ a DIČ.

 

Zboží je možné objednat pomocí katalogu tohoto objednávkového sytému. Vyberete produkt a zadáte požadované množství. Dále kliknutím umístíte produkt do nákupního košíku, ze kterého na konci nákupu vytvoříte a odešlete objednávku. Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou.

 

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží popsané prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s koncovým zákazníkem výslovně neupravené tímto pravidlem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy související.

 

Ceny a objednávky

 

Ceny na webových stránkách italianespresso.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. U objednávek jsou ceny uvedeny s DPH. Tento internetový obchod si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení. Hlavní způsob objednání je v internetovém obchodě naplnění virtuálního nákupního košíku/objednávky a odeslání objednávky. Objednávat lze také telefonicky nebo e-mailem, pokud není možno objednat přes tento internetový obchod. Při každé objednávce jakýmkoliv způsobem je nutné uvést veškeré potřebné nacionále kupujícího. 

 

Předání zboží

 

Zboží objednané přes e-shop zasíláme na dobírku kurýrní službou.

 

Při osobním odběru objednaného zboží přes e-shop si vezměte s sebou vytištěnou objednávku.

 

Bez této objednávky bude zboží účtováno za cenu prodejny.

 

Vyzvednutí zboží je možné až po našem potvrzení objednávky.

 

Objednávka s osobním odběrem je platná pouze 7 kalendářních dnů od našeho potvrzení objednávky. Poté je stornována.

 

Podle zákona 65/2017 § 11 ods. 5 platného od 31. 5. 2017 nebude alkohol vydán osobě mladší 18-ti let.

 

Kupující alkoholu při objednání zboží souhlasím také s tím, že při převzetí zboží bude ověřen jeho věk.

 

Neodebrání zboží kupujícím

 

Každá objednávka je závazná a řídí se Občanským zákoníkem a našimi obchodními podmínkami. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží včetně balícího materiálu. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a s úhradou těchto nákladů v případě neodebrání zboží. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou postoupeny specializované společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.“

 

Výjimku tvoří případy, kdy dopravce nedodá objednané zboží.

Způsob platby

 

Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.
V současnosti je možná platba dobírkou při převzetí od doručovatele, nebo osobní odběr s platbou v hotovosti.

 

Záruka a reklamace

 

Práva a povinnosti prodávajícího: Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat                        v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. telefonicky.

Práva a povinnosti kupujícího: Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která je uvedena       v e-shopu. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě, po vyplnění nákupního koše jsou bez DPH, vyjma ceny koncové celkem k úhradě. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případném poškození zásilky. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

 

Reklamační řád

 

Internetový obchod na stránkách www.italianespresso.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu ustanovení obecně platných nových předpisů od 1. 1. 2014.

 

Reklamaci v záruční době může zákazník uplatnit pouze osobně, přímo u provozovatele MTC CZ, s.r.o., v pracovní době v jeho obchodní kanceláři: Vzorková prodejna, Pod Kovosvitem 1080, 39102 Sezimovo Ústí II (tel.: +420 608 442 144). Zjevné vady zboží oznamuje zákazník ihned, nejpozději pak do tří dnů ode dne dodání zboží. Skryté vady zboží zákazník reklamuje do 14 dní ode dne dodání zboží.

 

Prodejce odpovídá za vady, které má v okamžiku převzetí, přičemž okamžikem převzetí není okamžik jeho předání přepravci, ale okamžik předání zboží zákazníkovi. Prodejce odpovídá i za poškození, které vznikne během přepravy.
Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je zboží poškozeno přepravou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit přepravci a prodejci.

 

Kupující je povinen zkontrolovat obsah zásilky za asistence řidiče přepravní společnosti (při kontrole je možné zboží rozbalit prohlédnout) a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol, na jehož základě bude sjednána náprava. Na reklamace mechanického poškození výrobku nahlášené po podpisu dodacího listu a odjezdu řidiče nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

 

Náhradu škody vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky podnik projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí. 

 

Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku.

 

Po uznání reklamace bude zákazníkovi zboží opraveno, vyměněno nebo vrácena uhrazená kupní cena.

 

Doba vyřízení reklamace záleží na druhu zboží a druhu reklamované vady (max. 30 dnů).

 

 

 

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba /nepodnikatel/. Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury /prodejního dokladu/od dodaného zboží, datum nákupu zboží, a další potřebné údaje. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

 

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně neporušeného obalu, příslušenství a veškerého dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání.

 

Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balící papír a karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.

 

Neposílejte zboží na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato!

 

Peníze za zboží Vám budou vráceny (po odečtení nákladů na dopravu) po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů.

 

Nijak neručíme za ztrátu nebo poškození při cestě k nám.
Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

Platnost obchodních podmínek

 

Obchodní podmínky jsou platné do vydání nových obchodních podmínek. Tyto jsou platné od 1. 6. 2017

Ochrana osobních údajů

 

Společnost MTC CZ, s.r.o., provozovatel internetového objednávkového systému italianespresso.cz, prohlašuje,           že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné. V žádném případě neprodáváme tyto údaje třetí straně. Pro realizaci obchodu a dodávky zboží s Vámi potřebujeme komunikovat a znát určité údaje, které od Vás s Vaším souhlasem získáváme při registraci. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.

 

Na stránkách nejsou použity skripty třetích stran.
V systému nejsou uchovávána žádná data zákazníků.
Pro objednávkový formulář byla použita funkce COOKIE, která uchovává Vaše infromace z objednávkového formuláře pro případné pozdější nákupy.

Elektronická evidence tržeb

 

Zákazníkovi z evidence tržeb neplynou žádné nové povinnosti.

Podle zákona o evidenci tržeb (112/2016 Sb. ze dne 16. března 2016) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Informační povinnost prodejce
Prodávající má povinnosti informovat své zákazníky o tom, že zákazník nakupuje u prodávající, který má povinnost evidovat tržby a vystavit zákazníkovi účtenku.

Obsahem informačního oznámení je
• text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
• text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, tedy na prodejně nebo na internetových stránkách tzv. e-shopů. Informace musí být dostatečně viditelné a čitelné.

Účtenka
Zákazníkovi, který zaplatí za zboží či služby hotově, kartou, poukázkami (např. stravenkami) nebo dalšími obdobnými způsoby, je prodávající povinen vystavit nejpozději při uskutečnění evidované tržby účtenku. Okamžikem uskutečnění evidované tržby se pro účely zákona o evidenci tržeb rozumí okamžik přijetí evidované tržby, nebo vydání příkazu k její realizaci (v případě karetních transakcí), jestliže tento okamžik nastal dříve.

Zákazník nemá povinnost převzít od prodávajícího účtenku. Je plně na rozhodnutí každého zákazníka, zda si účtenku převezme. Na rozdíl od Itálie nebo Chorvatska u nás nebude zákazník za nepřevzetí účtenky nijak pokutován.

Na druhou stranu zákazník v ceně výrobku nebo služby platí DPH a očekává, že obchodník peníze určené pro veřejný rozpočet státu řádně odvede. Tím, že účtenku zákazník převezme, napomáhá tomu, že se tak i stane. Prodávající nezasílá Finanční správě žádné informace o zákazníkovi ani o konkrétních položkách jeho nákupu, resp. Finanční správu zajímá pouze celková výše tržby, kterou prodávající přijme.

Předání účtenky
Zákon o evidenci tržeb neupravuje formát ani způsob předání účtenky zákazníkovi a tudíž prodávající může vystavit účtenku i elektronicky (bez tisku a předat jí zákazníkovi např. prostřednictvím e-mailu, MMS, přes bluetooh). Přesto však bude nejčastěji docházet k předávání tištěných účtenek. Elektronické vystavení účtenky se uplatní zejména v situacích, kdy nedochází k osobnímu kontaktu prodávajícího a zákazníka (např. při nákupu zboží a služeb po internetu placených platební kartou). Na této formě předání však musí být mezi zákazníkem a prodávajícím shoda.

Ověření účtenky u správce daně
Prodávající evidující tržby má povinnost zaslat Finanční správě údaje o každé přijaté evidované tržbě a to nejpozději při uskutečnění evidované tržby. Zákazník si bude moci zadáním vybraných údajů uvedených na účtence ověřit, zda prodávající opravdu řádně přijatou tržbu za jeho nákup v systému Finanční správy zaevidoval. V případě zaevidování tržby v běžném režimu si může tuto skutečnost zákazník ověřit bezprostředně po nákupu. V případě výpadku internetu by pak mohla být tržba zaevidovaná se zpožděním, resp. informace o zaevidování nebude na portálu k dispozici okamžitě, ale nejpozději do 48 hodin. V případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu si bude moci zákazník tuto skutečnost ověřit nejpozději do 5 dnů od uskutečnění tržby.

Údaje uváděné na účtence

Prodávající je na účtenku povinen uvádět:
• fiskální identifikační kód (FIK),
• své daňové identifikační číslo (DIČ),
• označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
• označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
• pořadové číslo účtenky,
• datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
• celkovou částku tržby,
• bezpečnostní kód poplatníka (BKP),
• údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.
a v určitých případech také:
• DIČ podnikatele, za kterého eviduje tržby jiný podnikatel - pokud tržby za podnikatele eviduje jiná osoba, bude na  

 

   účtence nejen její DIČ, ale i DIČ zastoupeného podnikatele.
• podpisový kód poplatníka (PKP) - pokud účtenka z objektivních důvodů neobsahuje FIK, např. při výpadku spojení

 

   nebo při evidování ve zjednodušeném režimu.
Zdroj: etrzby.cz 

Upozornění
Podle Úřadu pro ochranu osobních údajů platí, že ten, kdo účtenku obdrží, nemůže s takto získaným rodným číslem dále neoprávněně nakládat nebo číslo neoprávněně využívat, neboť by se tím dopustil správního deliktu podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech.

Provozovatel

 

MTC CZ, s. r. o.

 

 
Copyright © 2021 ItalianEspresso.cz. Všechna práva vyhrazena.